W związku z możliwością dokonywania opłat za przedszkole przelewem, poniżej prezentujemy sposób opisywania przelewu (tytuły przelewu).

Opłata za żywienie:

City Bank Handlowy
70 1030 1508 0000 0005 5050 1066
w tytule przelewu: Opłata za żywienie za miesiąc …, za … (imię i nazwisko dziecka) Dziękujemy za terminowe wpłaty.