Program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Nasze przedszkole posiada certyfikat "Chronimy dzieci".

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, oprócz promowania wdrażania standardów, zapewnia również ofertę edukacyjno-szkoleniową, w celu podniesienia kompetencji personelu, rodziców i opiekunów w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.

Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzenie

 

 

Przekazujemy poniżej do wiadomości zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą przesłane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Lista danych kontaktowych instytucji i organizacji zajmujących się interwencją i pomocą w przypadku krzywdzenia dzieci:

Komisariat Policji Warszawa Targówek

ul. Chodecka 3/5, 03-332 Warszawa

Tel.: 47 723 81 71

 

Policja. Komenda Rejonowa Warszawa Vl. Rewir Dzielnicowych Targówek

ul. Motycka 15, 03-566 Warszawa

Tel.: 22 679 79 25, 22 603 86 39

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

godz.: poniedziałek 08:30–18:00, wtorek-piątek 08:30-15:30, sobota-niedziela zamknięte

Tel.: 22 509 15 00

Wydział V Rodzinny i Nieletnich

Tel.: 22 50 91 158

e-mail: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa

Tel.: 22 679 51 57

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Filia Nr 2, Osiedle Bródno

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

godz.: poniedziałek-piątek 8:00-16:00, sobota-niedziela zamknięte

Tel.: 22 277 02 00

 

Biuro Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa

Tel.: 22 616 02 68

Fax: 22 266 85 30

e-mail: biuro@fdds.pl

 

116 111 – bezpłatny i anonimowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

 

800 100 100 – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci, działa w każdy piątek w godzinach 12:00-15:00

 

800 12 12 12 – bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, działa 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę

 

22 668 70 00 – bezpłatne Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska linia, działa 7 dni w tygodniu, czynna w godzinach 12.00 - 18.00, e-mail: poradnia@niebieskalinia.pl