PRZEDSZKOLE NR 95 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA I

Nasza lokalizacja

 • Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

  Strona internetowa Przedszkola nr 95 w Biuletynie Informacji Publicznej:

  Link do strony

  Adres:

  Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Króla Maciusia I,
  ul. Korzona 2, 03-571 Warszawa

  Kontakt (telefon/fax):

  22 679 08 08 Dyrektor Przedszkola mgr Katarzyna Siwik
  22 679 08 08 (wew. 12) Kierownik gospodarczy mgr Anna Koterwa
  22 679 08 08 (wew. 11) Sekretariat 

  E-mail:


  p95@eduwarszawa.pl

  Godziny pracy przedszkola:

  7.00 - 17.30

  Organy współpracujące:

  Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy
  ul. L. Kruczkowskiego 2,  Warszawa
  22 443 35 11  -  SEKRETARIAT

  Wydział Edukacji i Wychowania dla dzielnicy Targówek
  ul. Kondratowicza 20,  Warszawa
  22 33 89 315  -  SEKRETARIAT

  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13
  ul. Odrowąża 23,  Warszawa
  22 811 05 22, 022 811 26 46

  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Chodecka 2,  Warszawa    -   telefon: 22 675 19 80
  ul. Stojanowska 12/14,  Warszawa   -   telefon: (22) 679 51 57, 679 61 28, 679 25 68

  Organ Nadzoru pedagogicznego

  Mazowiecki Kurator Oświaty
  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 32

  Zasady funkcjonowania przedszkola

  Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910, Dz. U. 2021 poz. 1082) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, zawierający cele i zadania działalności przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.

  Przedszkole jest czynne od 7.00 do 17.30 w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców.

  Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny - uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. 2017 poz. 5154). Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

  Dzieci, na wniosek rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, których częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

  Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy.

  Przedmiot działalności

  Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

  Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną wobec dzieci 3-6 lat.

  Struktura własnościowa i majątek

  Właściciel podmiotu - m. st. Warszawa

  Sposoby załatwiania spraw

  Dyrektor godziny pracy 8.00 - 16.00
  Kierownik gospodarczy godziny pracy 8.00-16.00
  Sekretariat godziny pracy 8:00-16.00