Nasze przedszkole zdobyło certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła”.
Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Celem przedsięwzięcia jest:
upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o Warszawie, jej przeszłości i teraźniejszości;
promowanie aktywności twórczej w poznawaniu Warszawy;
podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta;
integracja społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy;
współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.