Nasze przedszkole zdobyło certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła”.
Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznaje Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Celem przedsięwzięcia jest:

  • upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o Warszawie, jej przeszłości i teraźniejszości;
  • promowanie aktywności twórczej w poznawaniu Warszawy;
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta;
  • integracja społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy;
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.