Programy i projekty
Znalezione obrazy dla zapytania DZIECKO CZYTA

"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym
drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz
odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć
lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią."
 
Janusz Korczak - "Jak kochać dziecko"


Program wychowawczo - dydaktyczny Przedszkola nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.
I. Program wychowania przedszkolnego, który obowiązuje w naszym przedszkolu od roku 2021/2022: „PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO” Wioletty Majewskiej, Renaty Paździo i Wiesławy Żaba-Żabińskiej wyd. MAC.

Jest to program w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem tego programu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w oparciu o różne formy aktywności dziecięcej. Umożliwiają one dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.

II. Program DAR ZABAWY 

Program Dar Zabawy powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa. Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata.  Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. 

Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.

III. DZIECIĘCA MATEMATYKA - Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska
Cele realizowane przy realizacji tej metody:

  • Indywidualizacja procesu edukacji matematycznej (rozwijanie uzdolnień,przyspieszanie tempa rozwoju dzieci lub wyrównywanie  deficytów rozwojowych).
  • Dostosowanie do rzeczywistych możliwości dziecka.
  • Przygotowanie do sukcesów w nauce szkolnej.

O AUTORACH:
Prof. dr hab. EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA jest kierownikiem Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest autorką wielu publikacji poświęconych niepowodzeniom szkolnym dzieci oraz skutecznych narzędzi diagnozowania dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi. Od wielu lat wprowadza swój autorski program wspomagania rozwoju dzieci i ich uzdolnień matematycznych w przedszkolach eksperymentalnych na terenie całej Polski. We współpracy z Ewą Zielińską opublikowała cykl książek pt. „Dziecięca matematyka”, poświęconych m.in. edukacji matematycznej dzieci.

PROJEKTY/ PROGRAMY naszych nauczycielek:
1. Program wychowawczo-profilaktyczny placówki

2. "U Króla Maciusia dzieci nie płaczą" - program adaptacyjny

3. Program profilaktyki logopecznej

4. "Zdrowy przedszkolak" - program edukacji zdrowotnej

5. "Z przyrodą za pan brat. Zabawy badawcze" - program edukacji ekologicznej

6. Program doradztwa zawodowego. "Kim będę w przyszłości - poznajemy zawody"

7. "Jestem Polakiem i Europejczykiem" - program edukacji patriotycznej i edukacji europejskiej

8. "Przedszkole pełne kultury" - program edukacji kulturalnej

9. "Obudź w sobie odkrywcę... Czuję, dotykam, eksperymentuję"

 

Pozostałe projekty:

Projekt edukacyjny "Terapia ręki dla każdego". Założeniem projektu jest usprawnianie motoryki małej wśród dzieci oraz uwrażliwienie dorosłych na aspekty związane z motoryką małą.

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Zabawy ze sztuką". Główne cele projektu to rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj: kreatywnością, innowacyjnością oraz wprowadzenie dzieci w świat sztuki o charakterze ogólnopolskim, europejskim i światowym.

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Sensoryczny kogel-mogel". Główne cele projektu to usprawnianie motoryki dużej - ćwiczenie postawy oraz usprawnianie motoryki małej - usprawnianie funkcji ręki.

W roku szkolnym 2023/24 uczestniczmy w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Gramy Zmysłami". Głównym celem projektu jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Bierzemy udział w projekcie "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". Jest to wyjątkowe, ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do książek przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach.

Uczestniczymy w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno-Czytelniczym "Bajki - Pomagajki", czyli o magicznej mocy bajkoterapii.

W naszym przedszkolu w każdym miesiącu realizujemy Tydzień szczególnego czytania na Targówku pod hasłem "Mądre bajki".

Program „Akademia Veolia – Zdrowie i Integracja” ma na celu integrację językowo-kulturową dzieci uchodźców uczęszczających do warszawskich szkół podstawowych i przedszkoli oraz wsparcie nauczycieli, poprzez zapewnienie nowoczesnych i kompleksowych materiałów edukacyjno-ruchowych.

W roku szkolnym 2023/24 uczestniczmy w projekcie Ministerstwa Zdrowia pod hasłem "Zdrowe Dzieci". Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci w przedszkolach oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” to największy ogólnopolski program edukacyjnych na temat ekologii, ochrony przyrody i życia w zgodzie z naturą.

Nasze Przedszkole od roku szkolnego 2020/21 uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Eko Ludek”. Jego celem jest budowanie u dzieci świadomości dbania o środowisko w jakim żyjemy, uwrażliwianie na piękno przyrody, kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.

Program edukacyjny "Działaj z imPETem". Innowacyjny projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększanie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów i pomoc w rozumieniu recyklingu. Dzięki naszym staraniom, mamy realny wpływ na zwiększanie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi odpadów z frakcji żółtego pojemnika: opakowań z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych. Chcemy, aby dzięki nam dzieci wiedziały, jak należy segregować odpady i dlaczego powinny to robić. „Działaj z imPETem!” jest programem, który w łatwy i ciekawy sposób ma przekazywać wiedzę, pomóc przyswajać nowe informacje, zrozumieć je i zapamiętać. Nasza kampania to sposób na edukację ekologiczną, która przynosi efekty.  

Program edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne?". Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Szczegółowe cele programu: zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Nasze przedszkole od roku szkolnego 2020/2021 bierze udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów - w 2020r. zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu! Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Kodowanie w przedszkolu można zaczynać od prostych zabaw bez używania komputera. W ten sposób dzieci uczą się nowych kompetencji, poznając przy okazji nowe pojęcia i zwroty. Taka forma nauki poprzez zabawę, doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków w programowaniu. Zabawy w kodowanie w łagodny i przyjazny sposób wprowadzają dzieci w świat, który uczy logicznego myślenia, obserwacji i dedukcji. Stopniowo oswajamy dzieci z nowymi pojęciami, które stają się dla dzieci bardziej zrozumiałe i pozytywnie kojarzone, bo programowanie może być świetną zabawą. Dzieci uczą się m.in.: współpracy, planowania, analizowania i samodzielnego tworzenia różnych kodów.