Przekazujemy poniżej do wiadomości zalecenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony dzieci przed przemocą przesłane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Lista danych kontaktowych instytucji i organizacji zajmujących się interwencją i pomocą w przypadku krzywdzenia dzieci:

Komisariat Policji Warszawa Targówek

ul. Chodecka 3/5, 03-332 Warszawa

Tel.: 47 723 81 71

 

Policja. Komenda Rejonowa Warszawa Vl. Rewir Dzielnicowych Targówek

ul. Motycka 15, 03-566 Warszawa

Tel.: 22 679 79 25, 22 603 86 39

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie

ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa

godz.: poniedziałek 08:30–18:00, wtorek-piątek 08:30-15:30, sobota-niedziela zamknięte

Tel.: 22 509 15 00

Wydział V Rodzinny i Nieletnich

Tel.: 22 50 91 158

e-mail: boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

ul. Stojanowska 12/14, 03-558 Warszawa

Tel.: 22 679 51 57

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Filia Nr 2, Osiedle Bródno

ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa

godz.: poniedziałek-piątek 8:00-16:00, sobota-niedziela zamknięte

Tel.: 22 277 02 00

 

Biuro Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

ul. Mazowiecka 12/25, 00-048 Warszawa

Tel.: 22 616 02 68

Fax: 22 266 85 30

e-mail: biuro@fdds.pl

 

116 111 – bezpłatny i anonimowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż., działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

 

800 100 100 – bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci, działa w każdy piątek w godzinach 12:00-15:00

 

800 12 12 12 – bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, działa 7 dni w tygodniu,
24 godziny na dobę

 

22 668 70 00 – bezpłatne Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska linia, działa 7 dni w tygodniu, czynna w godzinach 12.00 - 18.00, e-mail: poradnia@niebieskalinia.pl